Pogosta vprašanja: oblikovanje celostne grafične podobe

Kako poteka postopek naročila, oblikovanja in dostave celostne grafične podobe?

1. Oblikovanje celostne grafične podobe se prične z dnem plačila 50% avansa od končnega zneska in izpolnitvi vprašalnika s strani naročnika.

2. Oblikovanje predlogov za logotip (najkasneje v petih delovnih dneh od datuma potrditve naročila).

3. Revizija predlogov za logotip s strani naročnika, popravki in oblikovanje morebitnih dodatnih variant na podlagi želja in predlogov naročnika.

4. Oblikovanje idejnega koncepta/ov celostne grafične podobe na podlagi potrjenega logotipa.

5. Revizija predloga/ov za celostno grafično podobo s strani naročnika in popravki ali oblikovanje novega koncepta na podlagi želja in predlogov naročnika.

6. Priprava in dostava datotek v treh delovnih dneh od potrditve končne variante.

7. V primeru naročila tiskovin, tisk in dostava materiala najkasneje v 10-ih dneh.

Koliko bo stalo?

Cenik in specifikacije paketov za celostno grafično podobo si lahko ogledate na tej povezavi. Seveda se lahko paketi tudi prilagodijo glede na potrebe naročnika.

Kaj je to CGP priročnik?

To je priročnik z navodili za uporabo celostne grafične podobe. V priročniku so določena pravila za uporabo fontov, barvne sheme, logotipa in razmerij med grafičnimi elementi.

Kaj pomeni priprava za tisk?

Priprava za tisk pomeni, da so datoteke pripravljene tako, da jih lahko tiskar uporabi brez nadaljne obdelave / priprave, kar pomeni hitrejši postopek in manj stroškov pri tiskarju.

V katerih formatih dobimo CGP?

Celostno grafično podobo prejmete v naslednjih formatih:

  • Logotip - .pdf
  • A4 dopis, račun in ostali dokumenti- .pdf in .doc
  • Ostale tiskovine (kuverte, vizitke, letaki, zloženke, darilni boni, poslovne mape, idr.) - .pdf
  • E-pošta - .html
  • Spletna stran - .html, .css
  • CGP priročnik - .pdf

Ali lahko pri vas naročimo tudi tiskovine?

Lahko. Tiskovine bomo dali v tisk zanesljivemu tiskarju s konkurenčnimi cenami, prav tako pa bomo poskrbeli za nadzor kvalitete in barvne usklajenosti med posameznimi tiskovinami.

Na kakšen način prejmemo datoteke s celostno grafično podobo, ko je ta potrjena?

Po potrditvi končne variante celostno grafično podobo prejmete po e-pošti v .rar formatu.

Kaj je vektorski format?

Vektorski format pomeni, da je slika definirana z vektorji oziroma računskimi operacijami (za razliko od rasterskih slik, ki so definirane s položajem in barvo točk ali pikslov), kar omogoča neomejeno večanje in/ali manjšanje slike, brez da bi le-ta kaj izgubljala na kvaliteti ali datotečni velikosti.

Kakšna je kvalitetna celostna grafična podoba?

Mnogo dejavnikov vpliva na to, kako kvaliteten je logotip ali celostna grafična podoba nekega podjetja, dejavniki pa se lahko od naročnika do naročnika tudi spreminjajo. Čeprav obstajajo neka splošna pravila, ki bi jih pri oblikovanju morali upoštevati, pa je veliko odvisno tudi od zahtev in želja naročnika in značilnosti pri posameznem projektu.

Da je celostna grafična podoba kvalitetna lahko rečemo takrat, ko je ta narejena po splošnih oblikovnih pravilih (razen v primeru, ko se ta kršijo namenoma) in uspešno opravlja funkcijo grajenja pozitivne identitete in prepoznavnosti podjetja in/ali blagovne znamke.